Om LoxiTec

Loxitec, som bildades 1999 med verksamhet i Smålandsstenar, är en av Skandinaviens bredaste polyuretanspecialister med över 30 års erfarenhet.

Loxitec skall med sin kompetens och erfarenhet utgöra en ledande leverantör inom polyuretan som erbjuder den tillverkande industrin tekniska lösningar där krav på funktion, kvalité och design krävs.

Miljö

Loxitec tillverkar produkter i polyuretan med vitt skilda egenskaper och användningsområden.

Polyuretan är en härdplast med 2 ingående huvudkomponenter (polyol och iso-cyanat), vilka blandas och injiceras i en gjutform.

I processen används en stor mängd kemikalier, både till antal och kvantitet.

Att ständigt förbättra säkerheten samt resursutnyttjandet av råvaror och energi är därför en uppgift av högsta prioritet för Loxitec.

Särskilda fokusområden för Loxitec är:

  • Brandrisk
  • Avfall
  • Kemikaliehantering
  • Utsläpp till luft
  • Energihushållning

Loxitec skall uppfylla tillämpliga lagkrav. I kontakt med externa intressenter skall full öppenhet råda.

Kvalitet

Loxitec är underleverantör till flera av världens ledande och mest kända företag med våra högkvalitativa produkter i polyuretan.

Ett samarbete med oss innebär produktutveckling i samverkan, hög kvalitet och en solid partner.

Vi skall målmedvetet arbeta med att upprätthålla rätt kvalitet och ha ett kvalitetstänkande i alla led för att uppnå en nöjd kundrelation.

Förebyggande åtgärder och ständiga förbättringar är av högsta prioritet för Loxitec.

Våra processer skall vara pålitliga och skötas av kunnig personal.

Vi skall arbeta för att kontinuerligt målstyra och utveckla våra system i syfte att minst leva upp till myndigheternas lagkrav och förordningar samt förväntningar från kunder, ägare och samhället i övrigt.

Hela organisationen skall samverka i en god anda och hjälpas åt för att uppfylla våra uppställda mål.